Členství a členské poplatky

Platné od 29.11. 2017

Vánoční AKCE do 23.12.2017

Vánoční akce pro nové členy – vstup včetně členského příspěvku pro rok 2018 – 14 000 Kč (Přihlášku je možné podat do 23.12.2017 a úhrada je nutná do 31.12.2017).

I. Členské příspěvky – věková kategorie 19 – 99 let 

Druh členství Věk Vstupní a roční
členský příspěvek pro NOVÉ členy v roce 2018
Roční členský
příspěvek pro členy ZGCK v roce 2018
ŘÁDNÉ 19-62 20.000,-* 12.000,- 
SENIOR 63+ 5.500,-* 5.000,-
UDRŽOVACÍ
(zvýhodněné) **
19-99 0,- 4.000,-
ROČNÍ START *** 19+ 4.999,- 0,-
DRUHÉ NEDOMOVSKÉ ČLENSTVÍ **** 19+ 10.000,- 0,-

II. Členské příspěvky – věková kategorie 0-26 let (student 19-26 let musí doložit doklad o studiu)

Druh členství Věk Vstupní členský příspěvek pro NOVÉ členy v roce 2018 Roční členský příspěvek pro členy ZGCK v roce 2018
ŘÁDNÉ 0 – 15 0,- 100,-
16 – 18 400,- 4.500,-
19 – 26 student 500,- 7.000,-
UDRŽOVACÍ
(zvýhodněné) **
16 – 26 student 0,- 1.000,-

* Zaplacením částky 20.000,- Kč (nebo 5.500,- Kč pro seniory nad 63 let) získá nový člen řádné členství v ZGCK včetně ročního členského příspěvku (mimo vánoční akci).

** 30% sleva na fee z 18 jamek v ZGCK, členství v ČGF, v pondělí do 12:00 hra na mistrovském hřišti zdarma od 12:00 a v úterý s 50% slevou (pouze pro stávající řádné členy ZGCK, nevztahuje se na roční členství).

*** Členství v ČGF, Voucher na jednu 18 mistrovského hřiště, zdarma akademie, míče na driving v ceně řádného člena.

**** Roční členství,pouze pro řádné členy jiných klubů. 

Podmínky:
Platby zasílejte na účet klubu
35-1848987329/0800, jako variabilní symbol stávající členové uvedou své členské číslo, noví členové pro variabilní symbol použijí své rodné číslo.

Kdo uhradí roční členský příspěvek do 31.12.2017 obdrží voucher na 2×18 jamek v Silesia golf resortu Kravaře (voucher je možné použít pro hru jen v přítomnosti majitele voucheru, voucher není možné využít na turnaje ZGCK).

Kdo roční členský příspěvek neuhradí do 31.1.2018 bude jeho členství následně zablokováno a bude odblokováno zpět až po uhrazení ročního členského příspěvku.

Termín pro úhradu všech příspěvků je stanoven do 31.3.2018. Po tomto datu bude částka navýšena o administrativní poplatek za odblokování členství a umožnění hry v rámci ČGF, ve výši 1000,- Kč.

Každý nový člen bude schválen na nejbližším zasedání Správní rady ZGCK.

Soubory ke stažení

Komentáře jsou vypnuty.