Muži

Dle pořadí ve skupinách byli hráči zařazeni do play off. TABULKU PLAY OFF NAJDETE ZDE https://jamkovka.zgck.cz/?zobraz=Mg==, VČETNĚ TERMÍNŮ PRO ODEHRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOL.  Hráči před a za lomítkem hrají předkolo, které je nutné odehrát do 16.8. Hráči se řídí těmito pravidly: 

  • hraje se 18 jamek na jamky, ze žlutých odpališť
  • score karty si vyzvednete na recepci klubu
  • ve score kartě není nutné vést záznam o počtu úderů, pouze o výsledku hry na jednotlivých jamkách + celkový výsledek (detaily o zápisu jamkovky viz níže)
  • hra je ukončena, když jeden hráč vede o více jamek, než zbývá ke hře. Pokud například hráč A vede o 3 jamky a do konce hry již zbývají pouze 2 jamky, zapíše se výsledek 3/2 a hra končí
  • není-li po odehrání 18 jamek zápas rozhodnut, hráči pokračují dále od jamky č. 1 a hrají do rozhodnutí (tzv. náhlá smrt – kdo první vyhraje jamku, vyhrácá zápas) 
  • score karty je nutné po hře odevzdat. Ofocenou kartu můžete zaslat na email stk@zgck.cz nebo odevzdat na recepci
  • hráč s vyšším HCP kontaktuje hráče s nižším HCP (hráč s lepším HCP je výše nasazený v tabulce) za účelem domluvení si termínu hry. Kontakt na soupeře lze získat na recepci klubu nebo na stk@zgck.cz, vyzyvatel (tj. hráč s vyšším HCP, který je uveden u jména v tabulce play off) musí nabídnout alespoň 3 termíny hry. Doporučujeme kontaktovat soupeře co nejdříve. 
  • pokud se kterýkoliv hráč nedostaví k domluvenému utkání, prohrává kontumačně. Pokud hráči nenaleznou termín, který by vyhovoval oběma stranám, je termín stanoven na 16 hodin posledního možného dne.
  • případné spory a dotazy směřujte soutěžnímu výboru (Paťava, Kupka, Řeřicha) 

Jak zapisovat výsledky do score karty:
Výsledek se zapisuje jako dvě číslice oddělené lomítkem. První číslice znamená o kolik jamek vítěz v rozhodujícím okamžiku vede, druhá číslice potom znamená kolik jamek zbývá do konce hřiště. Výsledek 8/3 neznamená, že první hráč vyhrál osm jamek, druhý hráč tři jamky a ostatní skončily nerozhodně. Tento výsledek znamená, že první hráč vedl po patnácté jamce o osm jamek a do konce hřiště zbývaly tři jamky. Na odevzdané score kartě tedy bude jmenovitě uveden vítěz zápasu a výsledek zápasu.  

Několik příkladů:
1/0 – rozhodla poslední jamka 
2/0 – rozhodla poslední jamka. Vítěz vedl po sedmnácté jamce o jednu jamku, muselo se tedy hrát dál a poslední jamku vyhrál ten stejný hráč
3/0 – takový výsledek neexistuje
6/5 – vítěz vedl po třinácté jamce o šest jamek, zápas tedy byl rozhodnut a v tom okamžiku zbývalo do konce hřiště 5 jamek
10/8 – vítěz vyhrál všech prvních deset jamek
0/0 – remíza

Skupina A

  Kupka  Bissel Řezníček Matěj Rakowski Hahn Šimůnek body pořadí
Kupka xxx Kupka
3/1
Kupka
3/1
Kupka
9/7
Kupka
3/2
Kupka
8/7
Kupka
6/5
6 1.
Bissel Kupka
3/1
xxx 0:0 Bissel
1/0
Bissel
2/1
Bissel 
3/0
Bissel
5/4
4,5 3.
Řezníček Kupka
3/1
0:0 xxx Řezníček
3/0
Řezníček
9/7
Řezníček
3/0
Řezníček
4/3
4,5 2.
Matěj Kupka
9/7
Bissel
1/0
Řezníček
3/0
xxx Rakowski
1/0
Matěj
4/3
Matěj
1/0
2 5.
Rakowski Kupka
3/2
Bissel
2/1
Řezníček
9/7
Rakowski
1/0
xxx Rakowski
3/0
Rakowski
3/1
3 4.
Hahn Kupka
8/7
Bissel
3/0
 Řezníček
3/0
Matěj
4/3
Rakowski
3/0
xxx 0:0 ,05 6.-7.
Šimůnek Kupka
6/5
Bissel
5/4
Řezníček
4/3
Matěj
1/0
Rakowski
3/1
0:0 xxx 0,5 6.-7.

 

Skupina B

  Dybowicz Paťava KostkaM Mroček KostkaP Škrobánek Holuša body pořadí
Dybowicz xxx Dybowicz
3/0
Dybowicz
3/1
Dybowicz
3/0
Dybowicz
1/0
Dybowicz
3/0
Dybowicz
3/0
6 1.
Paťava Dybowicz
3/0
xxx Paťava
4/3
Paťava
4/3
Paťava
4/3
Paťava
3/0
Paťava
5/3
5 2.
Kostka M. Dybowicz
3/1
Paťava
4/3
xxx Mroček
1/0
KostkaM
3/1
KostkaM
3/0
KostkaM
5/3
3 4.
Mroček Dybowicz
3/0
Paťava
4/3
Mroček
1/0
xxx 0:0 Mroček
3/0
Mroček
5/4
3,5 3.
Kostka P. Dybowicz
1/0
Paťava
4/3
KostkaM
3/1
0:0 xxx KostkaP
2/0
KostkaP
4/3
2,5 5.
Škrobánek Dybowicz
3/0
Paťava
3/0
KostkaM
3/0
Mroček
3/0
KostkaP
2/0
xxx Holuša
3/0
0 7.
Holuša Dybowicz
3/0
Paťava
5/3
KostkaM
5/3
Mroček
5/4
KostkaP
4/3
Holuša
3/0
xxx 1 6.

 

Skupina C

  Pater Harazim Machanec Žmolík Ščerba Langer Stuchlík body pořadí
Pater xxx Pater
1/0
Pater
3/0
Pater
3/2
Pater
6/4
Pater
3/0
Pater
3/0
6 1.
Harazim Pater
1/0
xxx Harazim
3/2
Harazim
7/5
Harazim
5/4
Harazim
5/4
Harazim
7/5
5 2.
Machanec Pater
3/0
Harazim
3/2
xxx Žmolík
3/2
Machanec
2/1
Machanec
3/1
Machanec
8/6
3 4.
Žmolík Pater
3/2
Harazim
7/5
Žmolík
3/2
xxx Žmolík
1/0
Žmolík
3/0
Žmolík
5/4
4 3.
Ščerba Pater
6/4
Harazim
5/4
Machanec
2/1
Žmolík
1/0
xxx Langer
5/4
Ščerba
5/4
1 6.
Langer Pater
3/0
Harazim
5/4
Machanec
3/1
Žmolík
3/0
Langer
5/4
xxx Langer
5/4
2 5.
Stuchlík Pater
3/0
Harazim
7/5
Machanec
8/6
Žmolík
5/4
Ščerba
5/4
Langer
5/4
xxx 0 7.

 

Skupina D

  Krupa Rodovský Nášel Fiala Kaprálek Tobiáš Kubát body pořadí
Krupa xxx Krupa
3/0
Krupa
3/2
Krupa
4/2
 Krupa
3/0
 Krupa
3/0
Krupa
6/4
6 1.
Rodovský  Krupa
3/0
xxx Rodovský
3/0
 Rodovský
3/0
 Rodovský
3/0
 Rodovský
3/0
 Kubát
3/0
4 2.
Nášel Krupa
3/2
 Rodovský
3/0
xxx Nášel
4/2
Nášel
3/0
Nášel
7/6
Nášel
6/5
4 3.
Fiala Krupa
4/2
 Rodovský
3/0
Nášel
4/2
xxx  Fiala
3/0
Fiala
3/0
 Kubát
3/0
2 5.
Kaprálek  Krupa
3/0
 Rodovský
3/0
 Nášel
3/0
Fiala
3/0
xxx Kaprálek
3/0
Kaprálek
6/5
2 6.
Tobiáš  Krupa
3/0
 Rodovský
3/0
Nášel
7/6
 Fiala
3/0
 Kaprálek
3/0
xxx Kubát
3/1
0 7.
Kubát Krupa
6/4
Kubát
3/0
Nášel
6/5
Kubát
3/0
Kaprálek
6/5
Kubát
3/1
xxx 3 4.

 

Skupina E

  Bugday Baják Bědroň Baranek Krhovják Vons Holčák body pořadí
Bugday xxx Bugday
2/1
Bugday
1/0
Bugday
4/3
Bugday
3/1
Bugday
5/3
Bugday
7/6
6 1.
Baják Bugday
2/1
xxx 0:0 Baranek
2/0
Baják
3/0
Baják
3/0
Baják
3/0
3,5 4.
Bědroň Bugday
1/0
0:0 xxx Bědroň
1/0
Bědroň
5/4
Bědroň
5/4
Bědroň
9/7
4,5 2.
Baranek Bugday
4/3
Baranek
2/0
Bědroň
1/0
xxx Baranek
3/2
Baranek
1/0
Baranek
4/3
4 3.
Krhovják Bugday
3/1
Baják
3/0
Bědroň
5/4
Baranek
3/2
xxx Krhovják
3/0
Krhovják
3/0
2 5.
Vons Bugday
5/3
Baják
3/0
Bědroň
5/4
Baranek
1/0
Krhovják
3/0
xxx Vons
5/4
1 6.
Holčák Bugday
7/6
Baják
3/0
Bědroň
9/7
Baranek
4/3
Krhovják
3/0
Vons
5/4
xxx 0 7.

 

Komentáře jsou vypnuty.