Poděkování za podporu při pořádání dvou charitativních turnajů

Dovolte mi vyjádřit poděkování za podporu poskytnutou ze strany Zámeckého golfového clubu Kravaře při pořádání dvou charitativních turnajů, jejichž výtěžek byl určen pro děti s onkologickým onemocněním, které jsou hospitalizovány na Hemato-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě, Porubě.

Rádi bychom Vás informovali o tom, že peněžní prostředky byly použity k účelům, k nimž měly sloužit a hračky byly dětem předány v měsíci září a prosinci 2015 a při předání hraček byla pořízena fotodokumentace, kterou si dovolujeme přiložit.

Samozřejmě bychom touto cestou rádi poděkovali všem golfistům, kteří se turnaje zúčastnili, a doufáme, že i v letošním roce se podaří pokračovat v pořádání těchto turnajů, jejichž prostřednictvím uděláme radost těm, kteří to potřebují.

S pozdravem.

Za Rotary club Ostrava International: Zdeňka Friedelová

Za dámský golfový spolek: Hana Chmurová

http://golf-dgs.cz
https://www.facebook.com/golfdgs

 

Fotografie z předávání hraček dětem ve FNO, které bylo možné zakoupit díky výtěžku z našeho prvního charitativního turnaje.

Fotografie z předávání hraček dětem ve FNO, které bylo možné zakoupit díky výtěžku z našeho druhého charitativního turnaje.

foto: Michal Radecký

Komentáře jsou vypnuty.