Proběhla mimořádná volební členská schůze

Vážení členové ZGCK,
na mimořádné volební členské schůzi, která proběhla dne 14.11. 2016, byli zvoleni do Správní rady klubu:

Petr Březina
Jiří Džemla
Eva Hepperová
Jaroslav Hruboň
Mirek Kupka
Aleš Krupa
Jaromír Melecký
Jiří Paťava
Michal Štefl ml. (nominovaný za Silgor a.s.)

Prezidentem klubu byl zvolen pan Jaromír Melecký, viceprezidentem pan Jaroslav Hruboň.

Do Kontrolní a revizní komise byli zvoleni:
Barbora Hubinská
Leoš Kavan
Martin Šťastný

Předsedou KRK byl zvolen pan Leoš Kavan.

Nově zvolenou SR byla jmenována STK klubu ve složení: Jiří Paťava, Mirek Kupka, Mirek Skokan, Josef Řeřicha

Komentáře jsou vypnuty.