Sdělení členům ZGCK, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek na rok 2015

V rámci kontroly účetnictví byly u některých členů spolku zjištěny neuhrazené členské příspěvky na rok 2015. SR tímto zdvořile žádá všechny členy klubu, kterých se to týká, aby obratem provedli úhradu na bankovní účet ZGCK č. 35-1848987329/0800, vedený u ČS, a.s.

V případě, že do termínu 15.5.2015 nebude uhrazen řádný ani udržovací příspěvek, vystavuje se takový člen riziku, že jeho členství po tomto datu zanikne.

Současně si dovolujeme upozornit, že z důvodu neuhrazení členského příspěvku jsou tito členové blokováni na serveru ČGF pro hru na hřištích v ČR, což znamená, že se nebudou moci zúčastnit ani žádného turnaje. Po doplacení ročního poplatku bude člen neprodleně odblokován.

Věříme, že tato náhradní lhůta bude pro Vás dostatečně dlouhá na doplacení příspěvku na rok 2015, abychom se dál mohli těšit na setkání s Vámi na hřišti či v klubovně.

Správní rada

Komentáře jsou vypnuty.