Úvodní slovo k pravdivým informacím poskytnutým členům ZGCK Správní radou

Vážení členové klubu,

Současná kritická situace, kdy jsou narušovány vztahy mezi členy ZGCK masivní lživou kampaní ze strany Miroslava Tošera nás vedly k rozhodnutí, zveřejnit námi postupně získané dokumenty. Tyto Vám pomohou pochopit skutečnou pravdu o tom, co se v našem klubu od jeho vzniku dělo a o čem téměř všichni členové (tak jako my) neměli nejmenší tušení.

K takto zásadnímu a nelehkému kroku jsme přistoupili po velmi dlouhém váhání, kdy jsme se do poslední chvíle snažili situaci, kterou způsobil bývalý prezident, pan Miroslav Tošer, vyřešit tak, aby to bylo výhodné pro klub a současně co nejméně bolestivé pro bývalého prezidenta. Námi navrhovaným postupem mu byla dána možnost i při tom všem, čeho se dopustil, zachovat si svou důstojnost.

Naše snaha (tak jako i snaha bývalé správní rady) o vstřícné řešení vůči panu Miroslavu Tošerovi v rámci zabránění části velkých finančních ztrát ZGCK a zániku klubu byla z jeho strany naprosto znehodnocena, neboť nebyl schopen ani náznaku sebereflexe a přijetí zodpovědnosti. Pan Miroslav Tošer se nám odvděčil tím, že všechny, členy bývalé i současné Správní rady neustále špiní, neboť se domnívá, že to je cesta k tomu, aby opět získal moc a kontrolu nad finančními prostředky.

Tyto informace naleznete v členské sekci klubových stránek www.zgck.cz „Pro členy“.

za členy správní rady

Jaromír Melecký – prezident SR ZGCK
Vít Derich – víceprezident SR ZGCK
Miroslav Kupka – člen SR
Eva Hepperová – člen SR

Komentáře jsou vypnuty.