Jak hrát Kravaře jamku po jamce

Ačkoli se hřiště zdá být podle svazových norem jednoduché, opak je pravdou, hřiště prověří vaše golfové dovednosti opravdu důkladně. Na hráče zde čeká pět jamek PAR 3, osm jamek PAR 4 a pět jamek PAR 5.

I když není osmnáctijamkové hřiště v Kravařích příliš dlouhé, díky důmyslně umístěným bunkrům a velkému množství vodních překážek na nové devítce a díky mohutným stromům na původní parkové devítce je zde pro dosažení dobrého výsledku důležitý především kvalitní course management. Pokud vyznáváte styl „napálím to drajvrem a pak se uvidí“, pak vás pravděpodobně kravařské hřiště zaskočí, dlouzí hráči zde totiž na odpališti častěji než driver berou do ruky dřevo nebo dlouhé železo …

Možností jak hřiště v Kravařích hrát je hodně, záleží především na technické vyspělosti hráče, v tomto článku se podíváme na taktiku vhodnou pro hráče s vyšším HCP (boogie golf), pokročilého hráče (hra v regulaci) a ukážeme si i pár tipů pro bombery a hazardéry, kteří jdou do každé výzvy naplno a žádné riziko pro ně není příliš velké.

Kravařské hřiště si společně projdeme ze žlutých odpališť. Na přiložených mapkách jamek najdetečerveně vyznačenou bezpečnou cestu pro tzv. boogie golf, který zajistí maximální skóre +1 ránu nad par na jamce, tedy 90 ran na celé hřiště. Žlutě vyznačenou dráhu míče pro hru v regulaci (v paru hřiště) a černě tipy pro odvážné a velmi dobré hráče, kteří touží jamku pokořit a zahrát birdie nebo eagle.

Pro bezpečnou cestu (boogie golf) předpokládáme, že hráč zvládne z odpaliště zahrát ránu 150 metrů dlouhou a z ferveje ránu 100 metrů dlouhou.

Pro hru v regulaci by měl hráč zvládnout z odpaliště ránu dlouhou alespoň 200 metrů a z ferveje 150 metrů.

Veškeré naše tipy ukazují ideální cestu jamkou, je ale téměř jisté, že vás na hřiště potkají potíže ve formě zkažených ran, hry z rafu, bunkrů nebo jiných obtížných pozic. Pokud nejste Tiger Woods nebo Bubba Watson, nesnažte se z těchto pozic hrát obtížné záchranné rány, ale řešte situaci jednoduše. Smiřte se s ranou navíc, dostaňte svůj míček nejkratší a nejbezpečnější cestou zpět na fervej a pokračujte ve své hře. Proměněným patem na další jamce si skóre opravíte spíše než pokusem zahrát obtížnou ránu z obtížné pozice.

Jamka č. 1 (HCP 5, PAR 4)

Na úvod na nás v Kravařích čeká levý dogleg, chráněný autem po celé levé délce jamky.

Bezpečná cesta (boogie golf): Ideální je rovná rána z týčka dlouhá zhruba 150 metrů mířená do mezery mezi stromy tak, aby míček skončil na ferveji zhruba 150 metrů od greenu. Druhou ranou si pak můžeme přihrávat před green, který je z obou stran chráněn vysokými stromy. Pozor na příliš dlouhou druhou ránu, na kterou čeká rybník za jamkou. Krátký čip a dva paty pak znamenají příjemný výsledek 5 ran, tedy boogie.

Hra v regulaci: Pokročilý hráč může z týčka zahrát vyšší ránu přes stromy, nejlépe stáčející se lehce vlevo (draw), dostane tak svůj míček na fervej do vzdálenosti zhruba 110 – 130 metrů od greenu. Druhá rána na green by pak neměla být problém. Dobrou strategie na této jamce je hrát před green s doběhem do greenu, vysokou ránu zde snadno zachytí stromy po stranách greenu, od kterých se nepřesná rána může odrazit do nevýhodné pozice (nebo do autu na levé straně jamky).

Tip pro odvážné hráče: Chcete-li na této jamce riskovat, můžete hrát první ránu z týčka přímo směrem ke greenu přes hranici autu a vysoké stromy, rána však musí být dostatečně dlouhá (cca 220 metrů), vysoká a přesná, jinak s největší pravděpodobností skončí v autu. V případě že se rána povede, čeká hráče krátká přihrávka do greenu.

golf Kravaře - jamka č.1

Jamka č. 2 (HCP 13, PAR 3)

Krátký PAR 3 přes rybník vyžaduje hlavně přesnou délku. Poměrně široký green částečně odpouští nepřesnost ve směru rány, nepřesnost v délce je ale téměř vždy potrestána ztrátou i několika ran. Krátká rána skončí v rybníce, rána dlouhá zase mezi stromy v rafu, z kterého pak hráče čeká těžká přihrávka proti vodě. Délka jamky 100 metrů je ale hratelná pro golfisty všech úrovní. Zapomeňte proto na vodu před sebou a zahrajte jednoduchou stometrovou ránu na green.

golf Kravaře - jamka č.2

Jamka č. 3 (HCP 7, PAR 5)

První pětipar na hřišti, pravý dogleg s délkou 429 metrů. První ránu zde musíme umístit mezi dvě podélné vodní překážky, nejlépe na levou stranu ferveje, abychom si otevřeli cestu podél vysokých stromů, které lemují celou jamku. Poměrně velký green chrání bunker vpravo před greenem.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ránu z týčka hrajeme na jistotu, rána dlouhá 150 metrů mířená na prostředek ferveje nám zajistí dobrou výchozí pozici. Druhou ranou cca 100 metrů dlouhou bezpečně překonáme podélnou vodní překážku a otevře se nám výhled na green, který je chráněn jedním bunkerem vpravo před greenem. Můžeme se nyní pokusit zahrát na green, bezpečnější ale je ale rána dlouhá zhruba 130 metrů a následně jednoduchá krátká přihrávka do greenu. Dva paty zajistí výsledek jednu ránu nad par, tedy boogie.

Hra v regulaci: První ránu se snažíme umístit do výhodné pozice, která se nachází na levé straně ferveje ve vzdálenosti cca 200 metrů. V případě že rána skončí na pravé straně ferveje, budou nám stát v cestě další rány vysoké stromy, držte se proto vlevo. Otevře se tím prostor pro druhou ránu dlouhou 100 – 120 metrů. Třetí rána dlouhá zhruba 110 metrů do středu greenu by pak neměla být velký problém. Při hře do greenu je potřeba dát pozor především na bunker, který leží vpravo před greenem.

Tip pro odvážné hráče: Podaří-li se vám první ranou zasáhnout levý konec ferveje, můžete zkusit druhou ranou atakovat green. Tedy za předpokladu, že zvládnete zahrát velice obtížnou ránu dlouhou přes 200 metrů a stáčející se doprava (fade). Pokud je nízký raf, může být ještě lepší variantou zahrát první ránu za fervej doleva vedle potoka, odkryje se tak výhled na green. Pokud je váš drive opravdu dlouhý a rovný, můžete také zkusit první ranou přehrát podélnou vodu ve vzdálenosti zhruba 230 metrů od odpaliště. Druhé ráně do greenu potom nic nebrání.

golf Kravaře - jamka č.3

Jamka č. 4 (HCP 11, PAR 4)

I když to tak podle hcp jamky nevypadá, jedná se o jednu z nejtěžších jamek na hřišti. Po celé levé délce jamky se nachází vodní překážka a cestě z odpaliště na fervej brání vysoké stromy, které spolehlivě „sbírají“ nepřesné drajvy. Potůček pod těmito stromy pak zkázu často dokoná.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ranou dlouhou 140 metrů si připravíme dobrou pozici pro překonání nástrah na této jamce, tedy podélné vodní překážky a vysokých stromů vpravo. Druhou, stometrovou ranou, se dostaneme bezpečně na fervej, nejlépe na její střed nebo pravou stranu. Otevře se nám tak cesta pro třetí, zhruba padesátimetrovou ránu do greenu. Zbývají dva paty a požadovaný výsledek je na světě.

Hra v regulaci: Na drajv na této jamce čeká celá řada nástrah. Rány mířící vlevo pravděpodobně skočí ve vodní překážce, rány mířící doprava zase zachytí vysoké stromy. Potřebujeme tedy rovnou ránu, nejlépe mírný fade, abychom se dostali do dobré pozice pro hru do greenu. Pozor na příliš dlouhý rovný drajv, skončí pravděpodobně na levé straně ferveje před vysokým stromem, který chrání levou stranu greenu. Lepší volbou tak může být kratší rovný drajv 180 – 200 metrů, po kterém budete mít dostatečný prostor pro hru na green. Při hře na green si dejte pozor na příliš dlouhé rány, za greenem je ukrytý potůček.

golf Kravaře - jamka č.4

Jamka č. 5 (HCP 17, PAR 3)

155 metrů dlouhý třípar střežený dvěma bunkery a stromem vlevo před greenem. Ránu z odpaliště komplikují stromy ve vzdálenosti zhruba 30 metrů, mezi které je potřeba se trefit. Na nervy méně zkušených hráčů brnká také vodní překážka přímo před odpalištěm.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ranou z týčka dlouhou zhruba 130 metrů se pokusíme trefit prostředek nebo pravou stranu ferveje. Vyřadíme tak ze hry bunkery i strom před greenem a čeká nás jednoduchá krátká přihrávka do greenu. Dva paty zajistí boogie.

Hra v regulaci: Vysoká a rovná rána dostane míček bezpečně na green. Dobrou strategií je mířit do otevřené části greenu vpravo, a vyhnout se tak bunkeru a stromu vlevo před greenem.

golf Kravaře - jamka č.5

Jamka č. 6 (HCP 6, PAR 4)

První jamkou na nově vybudované devítce, které dominuje voda, je záludný čtyřpar dlouhý 334 metrů. Na nepřesný drajv zde číhá velký bunker vpravo a stromy a keře na levé straně jamky. Druhou ránu se snaží znepříjemnit dva rybníku po obou stranách jamky. Green je důmyslně krytý bunkery po obou stranách, za greenem na dlouhou ránu opět čeká potok.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ranou z týčka hrajte dle svých možností a schopností, důležité je především trefit fervej. Druhou ranou si přihrajeme na konec ferveje tak, abychom před sebou měli jednoduchou, maximálně stometrovou ránu do greenu. Třetí ranou míříme na střed poměrně velkého greenu, následujícími dvěma paty si zajistíme bezpečné boogie.

Hra v regulaci: Základem úspěchu na této jamce je dlouhý a hlavně rovný drajv. Velmi dlouzí hráči zda raději vezmou do ruky dřevo, příliš dlouhá rána může doběhnout až do rybníka na konci ferveje. Druhou ranou zde míříme na střed greenu, jedině tak se bezpečně vyhneme všem nástrahám kolem greenu. Pokud si nejsme jistí výběrem hole, hrajeme do greenu raději kratší ránu. Před greenem je dostatečný prostor, za greenem se ale terén svažuje do potoka.

golf Kravaře - jamka č.6

Jamka č. 7 (HCP 3, PAR 3)

Tento dlouhý třípar zůstane v paměti asi každého hráče, který Kravaře navštíví (z bílých odpališť patří tato jamka s 232 metry mezi nejdelší třípary v ČR). Na nepřesné rány vlevo čeká rybník, za ním se po celé levé straně jamky táhne potok. Pravé straně zase dominuje obrovský bunker. Jediná možnost jak uspět je tedy hrát rovně.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ránu zahrajeme bezpečně na fervej do vzdálenosti zhruba 130 -140 metrů. Abychom vyřadili vodu na levé straně ferveje, můžeme raději mířit trochu vpravo. Krátkou druhou ranou pak dostaneme míček bezpečně na green. Pokud je jamka navrtaná vpravo u bunkeru, volíme raději bezpečnou cestu a nemíříme na jamku, ale na prostředek greenu. Dva paty nám zajistí boogie, které je na této jamce velmi dobrým výsledkem.

Hra v regulaci: Vzhledem k délce greenu je vhodné volit strategii podle navrtání jamky. Pokud je jamka na začátku greenu, tedy zhruba 170 metrů od odpaliště, a dlouhé rovné rány nám dělají potíže, je dobrou strategii hrát kratší ránu před green. Krátkým čipem si můžeme přihrát blízko k jamce a s jedním patem zahrajeme par. Stejnou strategii ale můžeme zvolit i když je jamka navrtána vzadu a necítíme se na takto dlouhou a velice těžkou ránu. Je výhodnější hrát krátkou přihrávku z ferveje do greenu se šancí na par a s jistotou přinejhorším boogie, než dropovat z vodní překážky s trestnou ranou nebo hrát z bunkeru proti vodní překážce po nepřesné první ráně. Odnesete si double boogie nebo horší výsledek. Na této jamce velmi dobře vyhodnoťte své schopnosti, prostoru na chybu je zde málo.

golf Kravaře - jamka č.7

Jamka č. 8 (HCP 1, PAR 5)

Podle score karty se jedná o nejobtížnější jamku na hřišti, při dobře zvolené strategii jde ale o hratelnou jamku, kterou může obstojně zvládnout i méně zkušený hráč. Většina problémů na této jamce vzniká z přecenění schopností a příliš agresivní hry. Po obou stranách jamky nás čeká hodně překážek, do greenu navíc budeme hrát přes větší rybník. Velký green je chráněn bunkery po obou stranách.Důležité na této jamce je držet se na ferveji a nepřeceňovat své schopnosti.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ranou z odpaliště dlouhou 150 metrů se dostaneme za zadní hranu pravého bunkeru. Druhou ránu zahrajeme podle svých schopností tak, abychom bezpečně trefili fervej. Třetí ránu si přihrajeme na fervej před rybník a do greenu nám zbývá posledních zhruba 120 metrů. (Hodně hráčů se snaží hrát třetí ranou přes rybník do greenu ze vzdálenosti 150 – 170 metrů hybridem nebo dřevem. Dostávají tak sami sebe pod zbytečný tlak. Nutnost zahrát precizní dlouhou ránu přes rybník hráče svazuje a výsledkem je většinou zkažená rána, která pravděpodobně skončí v rybníce. Lepší strategií je přihrát si třetí ranou před rybník a do greenu hrát až čtvrtou ranou oblíbeným železem). Pokud se nám rána nepovede a bude kratší, nic se neděje, mezi rybníkem a greenem je fervej, z které si snadno přihrajeme na green.

Hra v regulaci: První ranou hrajeme bezpečně na fervej, důležité je zbytečně neriskovat a odolat pokušení hrát přes stromy vpravo a zkrátit si tak vzdálenost. Právě tím vzniká nejvíce problémů, pod stromy vpravo se nachází tůňka, v které často nepřesná rána skončí. Pokud stromy překonáme ale nedostřelíme na fervej, hrozí ztráta míče v rafu. Pozor si musíme také dát na dlouhý rovný drajv přes pravý bunker, na který číhá rybník na konci ferveje. Bezpečná první rána tedy vede podél pravého bunkeru a je dlouhá asi 200 metrů. Otevře se nám tak prostor pro druhou ránu, kterou si přihrajeme před rybník. Pokud se nám nerozklepou kolena z rybníku před námi (není k tomu důvod, mezi rybníkem a greenem je hodně prostoru), čeká nás celkem jednoduchá rána do velkého greenu. Pozor si musíme dát hlavně na směr rány, green je z obou stran chráněn bunkery.

Tip pro odvážné hráče: Pokud zvládneme zahrát vysoký a dlouhý drajv, nejlépe takový, který se lehce stáčí zleva doprava (fade), můžeme zahrát první ránu z týčka přes cíp vysokých stromů vpravo. Pokud se nám rána povede, čeká nás druhá rána do greenu ze vzdálenosti kolem 200 metrů.

golf Kravaře - jamka č.8

Jamka č. 9 (HCP 15, PAR 4)

První devítku uzavírá vcelku jednoduchý čtyřpar, jehož hlavní záludností je vodní plocha před greenem.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ranou si bezpečně přihrajeme oblíbenou holí na fervej. Na konec ferveje je to z odpaliště zhruba 250 metrů, snadno se tedy dostaneme druhou ranou do oblíbené vzdálenosti, z které snadno překonáme vodní překážku a trefíme green. Není nutné snažit se dostat druhou ranou co nejblíže k vodě a následně hrát padesátimetrovou ránu do greenu. Vhodná strategie na této jamce je přihrát si druhou ranou do takové vzdálenosti, z které zahrajeme jistou ránu do greenu (pro někoho to může být 80 metrů, pro jiného 100 metrů od greenu).

Hra v regulaci: První ránu zahrajte bezpečně na fervej, druhá rána přes vodu do greenu je potom rutinní záležitostí. Pozor si musíme dát na příliš dlouhou první ránu, která může skončit ve vodní překážce na konci ferveje.

golf Kravaře - jamka č.9

Jamka č. 10 (HCP 10, PAR 5)

Pětipar dlouhý 454 metrů chrání po celé pravé straně vodní překážka. Další vodní překážka dělí jamku uprostřed a chytá příliš dlouhé odpaly z týčka. Dva rybníky pak číhají na nepřesné druhé a třetí rány vlevo. Fervej lemuje 5 bunkerů, další 2 stráží green.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ranou z odpaliště se opět soustředíme na to, abychom skončili bezpečně na ferveji. Druhou ranou si přihrajeme před vodní překážku. Nyní nám stačí jednoduchá zhruba stometrová rána, abychom se dostali s bezpečnou rezervou na fervej za vodní překážkou. Čtvrtou ranou atakujeme green. Dva paty a další pěkný výsledek v podobě boogie si zapíšeme do score karty.

Hra v regulaci: Drajv zahrajeme podle svých možností tak, abychom skončili na ferveji. Pozor si dáme na příliš dlouhou ránu, která může opět skončit ve vodní překážce na konci ferveje. Pokud jsme zahráli na fervej alespoň 200 metrů daleko, neměla by být druhá rána přes vodu problematická. Druhou ránu hrajeme především na přesnost, rána nemusí být extra dlouhá. Při třetí ráně si dáme pozor, aby nebyla příliš dlouhá a neskončili jsme v bunkeru za greenem. Základem pro úspěšné zvládnutí této jamky jsou rovné rány.

Tip pro odvážné hráče: Dlouzí hráči nemají na této jamce problém druhou ranou atakovat green ze vzdálenosti kolem 220 metrů. Pozor si musíme dát na příliš dlouhou první ránu, která se může zastavit až ve vodě. Při druhé ráně se soustředíme především na směr. Pokud je rána kratší, nic se neděje, zůstaneme na ferveji a hrajeme v klidu třetí ránu do greenu, nepřesnost ve směru rány ale znamená téměř vždy potíže, voda je vpravo i vlevo.

golf Kravaře - jamka č.10

Jamka č. 11 (HCP 2, PAR 4)

Pravý dogleg, jedna z nejtěžších jamek na hřišti, která prověří naplno vaše dovednosti. Po celé pravé straně jamky je voda, další vodní překážku musíme překonat v místě, kde se jamka láme doprava.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ranou z odpaliště potřebujeme zahrát alespoň 150 metrů daleko a především na fervej. Jedině tak si uchováme možnost zahrát druhou ránu bezpečně přes vodu na fervej. Druhou ranou míříme na odkrytý kus ferveje, přesně mezi most na levé straně a stromy napravo. Krátkou třetí ránu zahrajeme doprostřed greenu.

Pokud se nám nepodaří zahrát dostatečně dlouhou první ránu, abychom mohli druhou ranou hrát bezpečně přes vodu, změníme strategii a druhou ránu budeme hrát do pozice před vodu (na obrázku šedé šipky). Třetí ranou pak hrajeme do greenu zhruba 110 metrů dlouhou ránu. Dobré je mířit na levou polovinu greenu, abychom vyloučili co největší část vodní překážky vpravo.

Hra v regulaci: Z odpaliště je důležité zahrát dostatečně dlouho a rovnou ránu, aby se nám otevřel výhled na green. Pozor si dáme na příliš dlouhou ránu, která může doběhnout až do vodní překážky za fervejí. Pokud zahrajeme dobře první ránu, čeká nás běžná rána železem ze vzdálenosti 110 – 130 metrů na lehce vyvýšený green. Dva paty nás odmění parem na této obtížné jamce.

golf Kravaře - jamka č.11

Jamka č. 12 (HCP 16, PAR 4)

Po pravděpodobně nejtěžším čtyřparu nás čeká asi nejlehčí čtyřpar na hřišti, rovná jamka dlouhá 320 metrů. Jedná se o jedinou jamku na hřišti, kde dlouzí hráči mohou bez obav „napálit“ míček drajvrem a nemusí se bát, že skončí ve vodě za fervejí.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ranou míříme na pravou polovinu ferveje, abychom se bezpečně vyhnuli bunkeru vlevo. Druhou ranou si přihrajeme naopak vlevo před green, vyřadíme tak ze hry bunker vpravo před greenem. Pozor si dáme na příliš dlouhou druhou ránu, která by mohla skončit v bunkeru vlevo vedle greenu. Krátký čip a 2 paty nám zajistí jednoduché boogie.

Hra v regulaci: Průměrně dlouhým drajvem se dostaneme do vzdálenosti maximálně 120 metrů od greenu. Druhou ránu hrajeme do otevřené části greenu, abychom se vyhnuli bunkeru vpravo před greenem. Pozor si dáme na příliš dlouhou druhou ránu, terén za greenem se svažuje a hrozí tak odskok míče do nepříjemného rafu za greenem.

golf Kravaře - jamka č.12

Jamka č. 13 (HCP 6, PAR 3)

Druhý z dlouhých kravařských tříparů, tentokrát ale bez jinak téměř všudypřítomné vody.

Bezpečná cesta (boogie golf): Ránu z odpaliště zahrajeme pokud možno rovně na fervej svoji oblíbenou holí, druhou ranou pak krátkou přihrávkou zkusíme atakovat jamku. Dva paty zajistí boogie.

Hra v regulaci: Zahrát 180 metrů dlouhou rovnou ránu není jednoduché. Pokud jste si jistí, že to nezvládnete, je lepší variantou 150 metrů dlouhá rána před green tak, abychom se vyhnuli oběma bunkerům, následný čip a pokud možno jeden pat.

golf Kravaře - jamka č.13

Jamka č. 14 (HCP 4, PAR 5)

Obtížný, dvakrát zalomený pětipar s vodní překážkou po celé pravé straně, s bunkry lemujícími levou stranu ferveje a s rybníkem uprostřed.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ranou potřebujeme dostat míček do vzdálenosti za stromy vpravo vedle ferveje, aby se nám otevřel výhled pro druhou ránu přes vodu. Druhou ranou překonáme vodní překážku a třetí ranou si přihrajme před green. Pak už nás čeká jen jednoduchý čip a maximálně dva paty.

Pokud si po první ráně nevěříme na překonání vodní překážky, změníme strategii a druhou ranou si přihrajeme do pozice před vodu (na obrázku šedě). Třetí ranou přes vodu na fervej si následně připravíme pozici pro ránu do greenu. Dva paty nám zajistí boogie.

Hra v regulaci: První ranou si zajistíme pozici na ferveji tak, abychom měli dostatečně otevřený prostor pro druhou ránu. Ideální tvar první rány je mírný fade. Pozor si dáme na příliš dlouhou první ránu, která může skončit ve vodě za fervejí. Po druhé ráně přes rybník by se náš míček neměl nacházet dále než 100 metrů od jamky. Třetí ranou na vyvýšený green kontrolujeme směr rány, green je krytý dvěma bunkery po obou stranách a vodní překážkou, která kopíruje cestu vedoucí kolem jamky.

Tip pro odvážné hráče: I na tomto obtížném pětiparu je možné atakovat green druhou ranou. Potřebujeme k tomu precizní drajv na konec ferveje. Otevře se nám tak výhled na green ve vzdálenosti zhruba 220 metrů. Optimální tvar druhé rány je fade kopírující tvar ferveje.

golf Kravaře - jamka č.14

Jamka č. 15 (HCP 14, PAR 5)

Poslední a nejjednodušší pětipar na hřišti. První nástrahou je bunker v dopadové zóně drajvu. Green je chráněn dvěma bunkery po stranách a rybníkem, přes který budeme na green hrát.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ránu zahrajeme bezpečně na fervej, druhou se posuneme za bunker na levé straně ferveje tak, abychom si třetí ranou přihráli před vodní překážku. Čtvrtou ránu ze vzdálenosti zhruba 80 metrů zahrajeme doprostřed greenu. Dva paty nám stačí k dalšímu boogie.

Hra v regulaci: První ranou míříme na pravou stranu ferveje, abychom se vyhnuli bunkeru vlevo. Druhou ranou si přihrajeme do oblíbené vzdálenosti tak, abychom snadno třetí ranou atakovali green. Mířeme na střed greenu, vyhneme se tak bunkeru vlevo vedle greenu i hranici vodní překážky, která lemuje pravou stranu jamky.

Tip pro odvážné hráče: Dlouhým drajvem stáčejícím se zprava doleva (draw) dosáhneme dobrou pozici pro atakování greenu druhou ranou ze vzdálenosti zhruba 160 – 170 metrů. Při druhé ráně dáváme pozor především na slice, pokud nám rána „ulítne“ doprava, skončí ve vodní překážce, která jamku lemuje.

golf Kravaře - jamka č.15

Jamka č. 16 (HCP 8, PAR 3)

Poslední třípar na hřišti, který je nepříjemný především pro kratší hráče. Hraje se totiž přes celou délku rybníka. Před rybníkem je raf (rough), proto je strategie stejná pro hráče všech úrovní. Je potřeba zahrát 150 metrů dlouhou ránu doprostřed greenu. Pokud jsme si jistí, že nejsme schopni zahrát alespoň 140 metrů na přední okraj greenu, zahrajeme z týčka doleva vedle rybníka a doufáme, že míč skončí v dobré pozici pro hru druhé rány do greenu :-). Jamka je ohraničena vodní překážkou po celé pravé straně a také za greenem.

golf Kravaře - jamka č.16

Jamka č. 17 (HCP 18, PAR 4)

Podle score karty nejjednodušší jamka na hřišti, realita je ale jiná. Levý dogleg je lemován řadou vysokých stromů, které hru umí pořádně znepříjemnit.

Bezpečná cesta (boogie golf): První ránu z týčka zahrajeme na fervej do vzdálenosti 150 metrů. Otevře se nám tak prostor pro druhou ránu, kterou nyní bez problému zahrajeme na fervej těsně před greenem. Pečlivý výběr hole je nutný, příliš dlouhá rána by mohla z tohoto úhlu skončit v bunkru nebo obtížné pozici v lese vpravo vedle greenu. Krátká přihrávka na malý green a dva paty nás dělí od dalšího boogie.

Hra v regulaci: Z týčka potřebujeme zahrát dostatečně dlouhou ránu, abychom si otevřeli výhled na jamku, v kterém nám vadí stromy na levé straně ferveje a velký strom vlevo před jamkou. Rána však nesmí být příliš dlouhá, aby míček neskončil ve vodní překážce za fervejí. Tvarovaná rána zprava doleva (draw) nám pomůže přiblížit se k jamce a připravit si výhodnou pozici pro druhou ránu. První ránu komplikují dva stromy vzdálené zhruba 30 metrů od odpaliště, mezi které je potřeba první ránu vměstnat. Rány mířené příliš doleva (ve snaze zkrátit si co nejvíce vzdálenost) většinou zastaví les na levé straně ferveje.

Druhá rána ze vzdálenosti cca 80 metrů by neměla být problém, důležité je trefit se do prostoru mezi stromem vlevo a bunkrem vpravo vedle greenu. Dříve hráli hráči s oblibou přímo ke greenu, z odpaliště mířili doleva směrem k jamce a povedená rána skončila vlevo pár metrů od greenu. Nově je ale po celé délce na levé straně hranice autu, takže tato varianta již možná není. Na této jamce je důležité zahrát první ránu na konec ferveje, aby se otevřela cesta na green.

golf Kravaře - jamka č.17

Jamka č. 18 (HCP 12, PAR 4)

Poslední jamkou na hřišti je čtyřpar hraný proti kravařskému zámku. Největší nástrahou této jamky je aut táhnoucí se po pravé straně ferveje a vysoký strom částečně bránící v přímé cestě na green.

Bezpečná cesta (boogie golf): Je-li naším cílem boogie, zahrajeme první ránu z týčka bezpečně na fervej oblíbenou holí. Snažíme se eliminovat především slice, který by zanesl míček do autu na pravé straně. Druhou, přibližovací ránu, hrajeme opět oblíbenou holí podél stromu vlevo směrem ke greenu. Třetí krátkou ranou se bez problémů dostaneme na green a dva paty znamenají poslední úspěšně zahrané boogie.

Hra v regulaci: První ránu z odpaliště musíme zahrát alespoň kousek za strom, který nám brání ve výhledu na green. Otevře se nám tak prostor pro snadnou druhou ránu do greenu. Pozor si při první ráně dáváme hlavně na pravou stranu jamky, aut by nám narušil pracně budované skóre. Pokud zvládneme první ránu, mělo by být zahrání paru na této jamce už jen rutinní záležitostí.

Tip pro odvážné hráče: Pokud máte dostatečně dlouhý a přesný drajvr, můžete zkusit na této jamce atakovat green první ranou. Míříme do malé mezery mezi stromem vpravo a skupinou stromů vlevo (při pohledu z odpaliště na green). Správně zahraná rána pak skončí na greenu nebo v jeho blízkosti a cesta k birdie je otevřena.

golf Kravaře - jamka č.18

Jamka č. 19

Po hře si dopřejte občerstvení ve zdejší restauraci, která je součástí nově vybudované klubovny. Mezi příjemné zázemí, které přijde po golfu vhod, patří i sauna a vířivka, která je každému hráči (i doprovodu) k dispozici.

Poznámka: Za dva roky, které uběhly od otevření druhé devítky v Kravařích jsem na hřišti odehrál více než 100 kol, zapsal bezpočet ran a utopil několik desítek míčků. Vyzkoušel jsem si všechny výše doporučované cesty k jamkám a hrál jsem ze všech možných i nemožných pozic, z bílých i žlutých odpališť. Pokud bych měl udělit jen jednu radu, tak bude znít „Vemte si sebou dost míčů, protože vody je zde opravdu hodně“.

A ještě jeden poznatek na závěr. Ačkoli se podle svazových norem (Course rank a Slope rank) může zdát, že se jedná o jedno z nejjednodušších golfových hřišť na Moravě, není tomu tak. O tom se ale určitě přesvědčíte sami.

Autor: Jiří Paťava, trenér mládeže ZGC Kravaře, převzato z www.golfovy-magazin.cz

Komentáře jsou vypnuty.