Muži

JAMKOVKA 2021 – MUŽI

Do mistrovství klubu ve hře na jamky se přihlásilo 28 hráčů, kteří byli dle aktuálních HCP rozděleni do 4 skupin. Ve skupinách proběhnou zápasy každý s každým, za vítězství hráč získá do tabulky bod, za remízů půl bodu. Z každé skupiny postupují do vyřazovacích bojů 4 nejlepší hráči. Dále se řiďte následujícími pravidly:

  • hraje se 18 jamek na jamky, ze žlutých odpališť
  • score karty si vyzvednete na recepci klubu
  • ve score kartě není nutné vést záznam o počtu úderů, pouze o výsledku hry na jednotlivých jamkách + celkový výsledek (detaily o zápisu jamkovky viz níže)
  • hra je ukončena, když jeden hráč vede o více jamek, než zbývá ke hře, nebo dohráním 18 jamky. Pokud například hráč A vede o 3 jamky a do konce hry již zbývají pouze 2 jamky, zapíše se výsledek 3/2 a hra končí
  • není-li po odehrání 18 jamek zápas rozhodnut, zápas končí remízou
  • score karty je nutné po hře odevzdat. Ofocenou kartu můžete zaslat na email stk@zgck.cz nebo odevzdat na recepci
  • hráč s vyšším HCP kontaktuje hráče s nižším HCP (hráč s lepším HCP je výše nasazený v tabulce) za účelem domluvení si termínu hry. Kontakt na soupeře lze získat na recepci klubu nebo na stk@zgck.cz, vyzyvatel (tj. hráč s vyšším HCP, který je uveden u jména v tabulce) musí nabídnout alespoň 3 termíny hry. Doporučujeme kontaktovat soupeře co nejdříve. 
  • pokud se kterýkoliv hráč nedostaví k domluvenému utkání, prohrává kontumačně. Pokud hráči nenaleznou termín, který by vyhovoval oběma stranám, je termín stanoven na 16 hodin posledního možného dne.
  • ZÁPASY VE SKUPINÁCH JE NUTNÉ ODEHRÁT DO 30.6. 2021
  • případné spory a dotazy směřujte soutěžnímu výboru (Paťava, Kupka, Řeřicha) 

Jak zapisovat výsledky do score karty:
Výsledek se zapisuje jako dvě číslice oddělené lomítkem. První číslice znamená o kolik jamek vítěz v rozhodujícím okamžiku vede, druhá číslice potom znamená kolik jamek zbývá do konce hřiště. Výsledek 8/3 neznamená, že první hráč vyhrál osm jamek, druhý hráč tři jamky a ostatní skončily nerozhodně. Tento výsledek znamená, že první hráč vedl po patnácté jamce o osm jamek a do konce hřiště zbývaly tři jamky. Na odevzdané score kartě tedy bude jmenovitě uveden vítěz zápasu a výsledek zápasu.  

Několik příkladů:
1/0 – rozhodla poslední jamka 
2/0 – rozhodla poslední jamka. Vítěz vedl po sedmnácté jamce o jednu jamku, muselo se tedy hrát dál a poslední jamku vyhrál ten stejný hráč
3/0 – takový výsledek neexistuje
6/5 – vítěz vedl po třinácté jamce o šest jamek, zápas tedy byl rozhodnut a v tom okamžiku zbývalo do konce hřiště 5 jamek
10/8 – vítěz vyhrál všech prvních deset jamek
0/0 – remíza

Skupina A

  Kupka Bissel Paťava Klímek Kučera Březina Kubát body pořadí
Kupka xxx                
Bissel   xxx              
Paťava     xxx            
Klímek       xxx          
Kučera         xxx        
Březina           xxx      
Kubát             xxx    

 

Skupina B

  Harazim Rodovský Kostka M.  Matěj Ščerba Vavrečka   body pořadí
Harazim xxx                
Rodovský   xxx              
Kostka M.     xxx            
Mroček       xxx          
Matěj         xxx        
Ščerba           xxx      
Vavrečka             xxx    

 

Skupina C

  Dybowicz Krupa Baranek Nášel Kostka P. Kaprálek Holuša body pořadí
Dybowicz xxx                
Krupa   xxx              
Baranek     xxx            
Nášel       xxx          
Kostka P.         xxx        
Kaprálek           xxx      
Holuša             xxx    

 

Skupina D

  Bugday Pater Fiala Halfar Langer Šimůnek Burda body pořadí
Bugday xxx                
Pater   xxx              
Fiala     xxx            
Halfar       xxx          
Langer         xxx        
Šimůnek           xxx      
Burda             xxx    

 

Komentáře jsou vypnuty.