Kravaře Open 2016

Informace o sérii turnajů Kravaře Open 2016.

Propozice Kravaře Open 2016

(dále jen KO 2016)

Pořadatel
Zámecký golf club Kravaře

Formát série Kravaře Open 2016
10 turnajů (9 kvalifikačních + finále) v sezóně 2016 v Kravařích

Kvalifikační turnaje:
1.5.        Kravaře Open

29.5.      Kravaře Open – foursome
11.6.      Kravaře Open
10.7.      Kravaře Open – fourball
16.7.      Kravaře Open
14.8.      Kravaře Open
27.8.      Kravaře Open – všichni z červených
4.9.        Kravaře Open
11.9.      Kravaře Open – texas

Finále:
16.10.    Kravaře Open 2016 Finále

Soutěžní výbor
STK ZGCK

Přihlášky
www.cgf.cz

objednávky flajtů – flajty@zgck.cz

Podmínky účasti
a) hráč musí být držitelem HCP

b) zaplacené startovné

Omezení účasti
120 hráčů

Startovné
300kč pro členy ZGCK, ostatní plus fee

Ceny
Na každém turnaji věcné ceny.

Kategorie
A – muži 0-17

B – muži 17,1-36
C – ženy 0-36
D – mix 37-54

Hrací systém a technická ustanovení

Zařazení do kategorií
Hráč(ka) je zařazen do dané kategorie dle svého aktuálního hendikepu v den pořádání prvního turnaje. Finále hráč hraje v kategorii, ve které začal svou účast ve KO 2016.

Hra
– kategorie A,B, C, D hrají všechny turnaje na 1 x 18 jamek stableford netto

– pro kategorii A,B, C, D platí při hře ustanovení, že hráč, který dosáhne 10 úderů na některé z jamek, jamku nedohrává.
– při týmových formátech se započítává výsledek flajtu do celkového hodnocení hráče dle kategorií.
– hraje se dle soutěžního řádu ČGF, Pravidel golfu a místních pravidel pořádajícího golfového hřiště.

Start
Cannon start na všech turnajích

Vyhodnocení kvalifikačních turnajů
– vyhlašují se nejlepší tři hráči v každé kategorii

– v kategorii A,B,C,D, se vítězem stává hráč s nejvyšším počtem stb bodů netto
– při rovnosti  bodů se o pořadí rozhoduje dle Pravidel golfu
– vyhodnocení vložených soutěží

Vložené soutěže
– nejdelší drive (muži ,ženy)

– nejblíže jamce

Celkový vítěz jednotlivých kategorií
K tomu, aby hráč mohl být celkově vyhodnocen, musí odehrát úspěšně alespoň pět turnajů a poté finále:

– hráč hraje finále v té kategorii, ve které začal účast na letošním ročníku KO 2016
– absolutním vítězem v kategorii A,B,C,D se stává hráč s nejvyšším součtem netto plus brutto stablefordových bodů ( 5x kvalifikační turnaje + finále).
– v případě, že hráč odehraje více než 5 kvalifikačních turnajů, počítá se mu do celkových výsledků 5 nejlepších výsledků

V případě rovnosti rozhoduje o konečném pořadí
a) lepší výsledek ve finále
b) lepší umístění ve finále
c) los

Komentáře jsou vypnuty.